Báo cáo phân tích
Báo cáo cập nhật CTCP Cao Su Phước Hòa

Tiêu đề

Báo cáo cập nhật CTCP Cao Su Phước Hòa

Loại báo cáo

Phân tích Doanh nghiệp

Nguồn

Phòng Đầu tư Tài chính Công ty CP Sài Gòn Thương Tín

Tóm tắt

-  Cao su Phước Hòa là công ty hàng đầu trong ngành cao su tự nhiên cả về quy mô vốn và diện tích đất trồng/khai thác.

-  Năng suất khai thác mủ của PHR hiện tại gần 2,100 tấn/ha, sản lượng khai thác năm 2009 đạt 24,000 tấn. Dự kiến giai đoạn 2012 – 2013 sản lượng giảm còn 21,000 tấn/năm do diện tích trồng mới và chăm sóc các năm trước đó chưa thể đưa vào khai thác trong khi diện tích có thể khai thác giảm xuống. Trung bình sản lượng sụt giảm khoảng 1,500 tấn/năm.

Lũy kế 2 tháng đầu năm năm 2010:

  • Doanh thu: 161.65 tỷ (22% kế hoạch)
  • LNTT: 67.49 tỷ (24.36% kế họach)
  • LNST: 50.62 tỷ
  • Cập nhật đến 19/03/2010:
  • Sản lượng tiêu thụ: 4.440 tấn;
  •   Giá bán bình quân: 51 triệu đồng/tấn.

 

 Các tin khác:
»  BÁO CÁO PHÂN TÍCH KINH TẾ VĨ MÔ 4 THÁNG CUỐI NĂM 2011
»  ĐỘT BIẾN KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG NHÓM CỔ PHIẾU NGÀNH ĐƯỜNG TRONG QUÝ 1 VÀ NĂM 2011
»  BÁO CÁO PHÂN TÍCH CTCP MÍA ĐƯỜNG NHIỆT ĐIỆN GIA LAI
»  Nhận định Cổ phiếu HAG
»  Nhận định cổ phiếu Gemadept (GMD)
»  Nhận định cổ phiếu PGD
HOSE HNX
Mã CK TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
 TỶ GIÁ
 
     
  Bản quyền © 2009 SACOMINVEST