Báo cáo phân tích
Nhận định cổ phiếu Gemadept (GMD)

Tiêu đề

Nhận định cổ phiếu Gemadept (GMD)

Loại báo cáo

Phân tích doanh nghiệp

Nguồn

Phòng ĐTTC Công ty CP Đầu tư Sài Gòn Thương Tín

Tóm tắt

Kết thúc năm 2009, GMD đạt 320,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế tăng 10,3 lần so với năm 2008 là 31,8 tỷ đồng. Sở dĩ lợi nhuận của GMD tăng đột biến như vậy là do trong năm 2008 công ty có khoản lỗ từ đầu tư tài chính 303 tỷ đồng, trong khi năm 2009 công ty có khoản thu nhập hoạt động đầu tư tài chính 176,5 tỷ và hoàn nhập 54,1 tỷ dự phòng đầu tư tài chính...

 

 Các tin khác:
»  BÁO CÁO PHÂN TÍCH KINH TẾ VĨ MÔ 4 THÁNG CUỐI NĂM 2011
»  ĐỘT BIẾN KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG NHÓM CỔ PHIẾU NGÀNH ĐƯỜNG TRONG QUÝ 1 VÀ NĂM 2011
»  BÁO CÁO PHÂN TÍCH CTCP MÍA ĐƯỜNG NHIỆT ĐIỆN GIA LAI
»  Nhận định Cổ phiếu HAG
»  Báo cáo cập nhật CTCP Cao Su Phước Hòa
»  Nhận định cổ phiếu PGD
HOSE HNX
Mã CK TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
 TỶ GIÁ
 
     
  Bản quyền © 2009 SACOMINVEST