Kiến thức đầu tư
Chiến lược trong M&A!

Hoạt động M&A không phải là một đích nhắm của các doanh nghiệp mà là công cụ để giúp các doanh nghiệp đạt được những mục tiêu phát triển kinh doanh của mình. Tất cả các chính sách và quyết định liên quan đến M&A đều cần phải được thực hiện trong khuôn khổ chiến lược phát triển chung của doanh nghiệp.
Nói như vậy vì hiện nay ở nhiều doanh nghiệp Việt Nam, khái niệm M&A còn khá mới mẻ và lạ lẫm. Một số phương tiện thông tin đại chúng còn đánh đồng tất cả các hoạt động đầu tư tài chính, góp vốn, mua cổ phần trên thị trường tài chính năm 2007 là các giao dịch M&A, thống kê tổng lượng giao dịch lên đến hàng tỷ đô la. Tuy nhiên trong khuôn khổ bài viết này, tác giả muốn làm rõ vai trò của M&A với doanh nghiệp và giới thiệu một số mô hình chiến lược và các giao dịch M&A phù hợp.
M&A trong tiếng Anh là từ viết tắt của thuật ngữ “Merger & Acquisition” (Hợp nhất và Mua lại). Khái niệm này bao gồm trong nó nhiều hình thức điều chỉnh doanh nghiệp không giới hạn chỉ ở hoạt động hợp nhất hay mua lại doanh nghiệp mục tiêu mà có thể còn nhiều các hình thức khác như chia, tách, sáp nhập... Cùng với khái niệm này là rất nhiều các khía cạnh về tài chính, văn hóa doanh nghiệp, nhân sự và đường hướng phát triển đặc thù mà các nhà lãnh đạo doanh nghiệp phải quan tâm khi tiến hành các giao dịch.
Có thể nói, M&A là một công cụ lựa chọn của doanh nghiệp khi muốn đẩy mạnh phát triển và đạt được mục tiêu chiến lược của mình. Chiến lược của doanh nghiệp sẽ xác lập các kế hoạch, chính sách và cả văn hóa tổ chức trong dài hạn. Chiến lược của doanh nghiệp thường được xây dựng, điều chỉnh cùng với những thay đổi của môi trường xoay quanh doanh nghiệp. Một chiến lược hiệu quả sẽ bao gồm các kế hoạch giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu của mình nhanh nhất. Quản lý chiến lược sẽ yêu cầu sự đánh giá liên tục môi trường mà doanh nghiệp đang hoạt động bao gồm mọi khía cạnh chính trị, kinh tế, tài chính và công nghệ. Trong bối cảnh các khía cạnh có ảnh hưởng liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp thì quá trình đánh giá liên tục này nhằm cho thấy các lực đẩy của các thay đổi liên tiếp và khiến doanh nghiệp sẵn sàng kiểm soát, thích ứng với những thay đổi này. Doanh nghiệp cũng sẽ phải có những điều chỉnh thích ứng các hoạt động và kế hoạch của mình trước những thay đổi liên tục này để đạt được mục tiêu và xem xét xem liệu nguồn lực hiện tại có đáp ứng được yêu cầu thay đổi này hay không. Ở điểm này, các nhà quản trị doanh nghiệp sẽ cân nhắc M&A như là một trong những công cụ để thực hiện các điều chỉnh của mình.
Với cấu trúc của doanh nghiệp, hoạt động M&A cũng sẽ có những lựa chọn phù hợp mà mô hình doanh nghiệp đó đang sử dụng. Rất nhiều các doanh nghiệp lớn sử dụng M&A như là một công cụ phát triển là các doanh nghiệp đa quốc gia (MNC) và cấu trúc của doanh nghiệp mà họ đang duy trì sẽ có ý nghĩa quyết định đến những lựa chọn của phương thức tiến hành các hoạt động mua bán và sáp nhập doanh nghiệp.
Một ví dụ là những doanh nghiệp được tổ chức theo mô hình chữ U (U-formed) với quyền lực tập trung ở giám đốc điều hành và các phòng ban chức năng liên kết phía dưới. Giám đốc thường sẽ đi sát với các phòng ban chức năng để nắm được tình hình thực tiễn. Các doanh nghiệp này thường nhỏ và các hoạt động M&A phải phù hợp với khả năng quản lý của cơ cấu này và nằm trong phạm vi có thể quản lý được của nhóm lãnh đạo doanh nghiệp.
Ngược lại những doanh nghiệp được tổ chức theo dạng công ty mẹ con (holding company) hay còn gọi là công ty dạng chữ H (H-formed) thường được tổ chức xoay quanh các lĩnh vực kinh doanh của mình. Lãnh đạo doanh nghiệp thường có thể đánh giá mỗi lĩnh vực một cách riêng biệt và có thể phân bổ nguồn lực theo các dòng tiền dự kiến có thể thu được. Mô hình cơ cấu tổ chức này lại cho phép doanh nghiệp có thể mua lại những mảng hoạt động kinh doanh mới. Mỗi hoạt động có thể có chức năng gần như một công ty độc lập.
Như vậy, có thể thấy sự quan hệ chặt chẽ giữa chiến lược phát triển doanh nghiệp, các mô hình tổ chức hoạt động của doanh nghiệp và các hoạt động M&A. Trên đây chỉ là ví dụ về hai trong nhiều mô hình cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp và các hoạt động M&A tương ứng. Lãnh đạo doanh nghiệp cần hiểu rõ mối quan hệ này để tối ưu được những lợi ích thông qua những giao dịch M&A, đạt được mục tiêu đề ra của doanh nghiệp một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.
Nam Khánh- FPTS (Tổng hợp)

 Các tin khác:
»  CÁC CHIẾN LƯỢC MUA BÁN VÀ SÁT NHẬP (M&A) TRONG MỘT THỊ TRƯỜNG SUY THOÁI
»  Chứng minh giá trị thương hiệu trong các thương vụ M&A
»  Đi tìm lợi nhuận đích thực
»  Định giá doanh nghiệp và thương hiệu, vấn đề nằm ở đâu?
»  Định hướng chào bán doanh nghiệp trong nuớc: Một góc nhìn M&A
»  DN “nội” mua thương hiệu “ngoại”- Thế cờ lật ngược?
»  Due Diligence - Đánh giá với trách nhiệm cao nhất
»  Giá trị cộng hưởng: cuộc hành trình đi tìm chén thánh
»  Hoạt động M&A tại Việt Nam
»  Hội đồng quản trị và ban kiểm soát
 
     
  Bản quyền © 2009 SACOMINVEST