Hỏi & đáp
Câu Hỏi: Khi muốn bán phần lớn số vốn ở công ty cổ phần tôi cần phải chuẩn bị những gì?

Trả lời:
- Thông thường, để thực hiện việc bán phần lớn cổ phần sở hữu ở Công ty cổ phần Bên bán có trách nhiệm cung cấp cho Bên mua giấy tờ, hồ sơ có liên quan như sau:

1. Hồ sơ pháp lý
* Giấy Đăng ký kinh doanh
* Điều lệ công ty cổ phần, nghị quyết Đại hội cổ đông, báo cáo của Ban kiểm soát các năm từ khi thành lập đến nay.
* Các hồ sơ pháp lý về tài sản của doanh nghiệp (bao gồm cả diện tích đất được giao hoặc thuê, hồ sơ nhà cửa, vật kiến trúc mà doanh nghiệp quản lý, sử dụng tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp).
* Các quy chế, quy trình hoạt động của doanh nghiệp cổ phần (ví dụ: quy chế tổ chức điều hành, phân cấp, quy chế tài chính kế toán, Quy chế mua sắm-đầu tư XDCB…, Quy trình hoạt động các phòng ban…).

2. Tài chính doanh nghiệp
* Báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán thuế 03 năm trước thời điểm xác định giá trị.
* Báo cáo tài chính tại thời điểm có Quyết định bán phần vốn tại doanh nghiệp.

3. Nhân sự
* Quy chế quản lý hành chánh – nhân sự, tuyển dụng, bổ nhiệm, đào tạo, lương thưởng.
* Hồ sơ về lực lượng nhân sự, trình độ lao động hiện tại. Lương và các phụ cấp lương đang áp dụng cho lao động hiện tại.

4. Sản xuất – kinh doanh, thương hiệu
* Các hồ sơ, tài liệu liên quan đến quy trình, công nghệ và phương án sản xuất kinh doanh. Đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu của doanh nghiệp.
* Kế hoạch sản xuất kinh doanh tại năm Quyết định bán cổ phần.

5. Định hướng phát triển doanh nghiệp và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong những năm tới.

6. Đối tác, khách hàng:
* Các đối tác – hợp tác kinh doanh của doanh nghiệp;
* Các khách hàng lớn và thường xuyên có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

 Các tin khác:
»  Câu Hỏi: Tôi muốn mua lại một doanh nghiệp đang chào bán thì STI có cung cấp những thông tin đánh giá tổng quan về ngành/lĩnh vực kinh doanh mà tôi quan tâm không? (thanh thuy, ttthuy81@gmail.com)
»  Câu Hỏi: Làm thế nào để xác định là giá mua bán một công ty là hợp lý cho cả bên mua và bên bán?
»  Câu Hỏi: Tôi muốn bán doanh nghiệp của mình qua sàn mua bán doanh nghiệp nhưng tôi không muốn để nhân viên, khách hàng và các đối tác biết, tôi phải làm thế nào?
»  Câu Hỏi: Các nguyên nhân nào (thường gặp) gây thất bại trong một thương vụ M&A?
»  Câu Hỏi: Để thực hiện một thương vụ M&A, Bên bán cần chuẩn bị những gì?
 
     
  Bản quyền © 2009 SACOMINVEST