Hỏi & đáp
Câu Hỏi: Các nguyên nhân nào (thường gặp) gây thất bại trong một thương vụ M&A?

Trả lời:
có một số nguyên nhân gây ra thất bại của thương vụ M&A như sau:
- Chọn sai đối tác mua bán, như đối tác không thống nhất chiến lược phát triển; văn hóa không phù hợp; không tích cực hợp tác; định giá không thực tế; thẩm định không tìm thấy các rủi ro tiềm ẩn….

- Thất bại còn do quá trình mua bán không được tổ chức tốt: không phân công người phụ trách có thẩm quyền phụ trách; các tác vụ không được sắp xếp hợp lý và điều phối nhịp nhàng; rủi ro không được đánh giá và quản lý đầy đủ; tổ chức phân công chồng chéo…

- Thất bại cũng do các lợi ích chiến lược dài hạn không được làm rõ: thế mạnh về sản phẩm, dịch vụ của các bên không được coi trọng; khả năng tiếp cận nguồn vốn mới không được khai thác tối đa; kỹ năng thế mạnh của các bên không được chuyển giao đầy đủ; quy trình hỗ trợ không đúng chuẩn và không được cải tiến…

 Các tin khác:
»  Câu Hỏi: Tôi muốn mua lại một doanh nghiệp đang chào bán thì STI có cung cấp những thông tin đánh giá tổng quan về ngành/lĩnh vực kinh doanh mà tôi quan tâm không? (thanh thuy, ttthuy81@gmail.com)
»  Câu Hỏi: Làm thế nào để xác định là giá mua bán một công ty là hợp lý cho cả bên mua và bên bán?
»  Câu Hỏi: Tôi muốn bán doanh nghiệp của mình qua sàn mua bán doanh nghiệp nhưng tôi không muốn để nhân viên, khách hàng và các đối tác biết, tôi phải làm thế nào?
»  Câu Hỏi: Để thực hiện một thương vụ M&A, Bên bán cần chuẩn bị những gì?
»  Câu Hỏi: Khi muốn bán phần lớn số vốn ở công ty cổ phần tôi cần phải chuẩn bị những gì?
 
     
  Bản quyền © 2009 SACOMINVEST