Hoạt động tư vấn
Giới thiệu về hoạt động tư vấn

 

Công ty Cổ phần Đầu tư Tín Việt (TVI) là một doanh nghiệp chuyên về đầu tư tài chính và mua bán sáp nhập doanh nghiệp. Ngoài các hoạt động đầu tư kinh doanh chính, TVI còn chú trọng đến công tác tư vấn hỗ trợ các doanh nghiệp khác trong hoạt động đầu tư, với mục tiêu hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển, cộng đồng doanh nghiệp cùng phát triển, xã hội thịnh vượng, người lao động hạnh phúc.

Lĩnh vực tư vấn đầu tư bao gồm các hoạt động sau:
1. Tư vấn thủ tục thực hiện dự án
2. Tư vấn lập dự án đầu tư
3. Tư vấn thẩm định dự án
4. Tư vấn quản lý dự án
5. Tư vấn ngành/lĩnh vực đầu tư
6. Tư vấn mua/bán cổ phần/phần vốn góp doanh nghiệp
7. Tư vấn định giá doanh nghiệp
8. Tư vấn mua/bán doanh nghiệp
9. Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp sau mua/bán
10. Tư vấn quản lý doanh nghiệp
 

Quý khách có nhu cầu, xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÍN VIỆT

201A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP.HCM

ĐT: (84.8) 3932 0748 - FAX: (84.8) 3932 2212


 

 
     
  Bản quyền © 2009 SACOMINVEST