Kiến thức đầu tư
Định hướng chào bán doanh nghiệp trong nuớc: Một góc nhìn M&A

Các hoạt động kinh doanh và giao dịch thâu tóm và hợp nhất công ty (tạm dịch từ Mergers and Acquisitions - M&A) hay "sáp nhập và mua lại" để tạm thời chỉ khái niệm M&A thực chất được khởi động từ năm 2000 tại Việt Nam, ngay sau khi Luật Doanh nghiệp 1999 có hiệu lực ngày 1/1/2000

Xem tiếp...
DN “nội” mua thương hiệu “ngoại”- Thế cờ lật ngược?

Kinh Đô mua lại kem Walls, ANCO mua lại nhà máy sữa Nestlé có phải là sự kiện mở đầu cho thế cờ lật ngược của các DN trong nước?- Nhiều chuyên gia kinh tế đã tin tưởng khi dự báo năm 2007 sẽ mở đầu cho giai đoạn bùng nổ các hoạt động mua– bán, sáp nhập DN tại VN

Xem tiếp...
Due Diligence - Đánh giá với trách nhiệm cao nhất

Due Diligence vẫn còn là một khái niệm mới với giới đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư cá nhân, không chuyên nghiệp. Thậm chí với nhiều tổ chức đầu tư - tài chính chuyên nghiệp ở Việt Nam, khái niệm này vẫn rất lạ.

Xem tiếp...
Giá trị cộng hưởng: cuộc hành trình đi tìm chén thánh

Trong các thương vụ M&A thành công, giá trị của tổ chức sau kết hợp thường lớn hơn tổng giá trị của các tổ chức thành phần khi hoạt động riêng lẻ hay theo phương trình toán học sau: F(A+B) > F(A) + F(B) trong đó: F(A) là giá trị công ty A, F(B) là giá trị công ty B, F(A+B) là giá trị của Công ty A và Công ty B sau khi sáp nhập.

Xem tiếp...
Hoạt động M&A tại Việt Nam

Theo bản báo cáo của Công ty kiểm toán PricewaterhouseCoopers (PwC), các vụ sát nhập và mua lại (M&A) công ty tại Việt Nam trong năm 2007 tăng nhanh nhất ở khu vực châu Á Thái Bình Dương với 113 vụ sát nhập, tổng giá trị là 1,753 tỉ đô la Mỹ.

Xem tiếp...
   
 
     
  Bản quyền © 2009 SACOMINVEST