Kiến thức đầu tư
Hội đồng quản trị và ban kiểm soát

VNR Research Division
Thẩm quyền của HĐQT là rất lớn, và là “trung tâm” quyền lực của công ty, bao quát hết tất cả các lĩnh vực hoạt động của công ty từ chiến lược phát triển, kế hoạch kinh doanh, vốn , nhân lực chủ chốt cho đến công khai hóa, minh bạch hóa và kiểm tra, giám sát.

Xem tiếp...
Khía cạnh pháp lý và cấu trúc của giao dịch sáp nhập, mua lại doanh nghiệp

Sau khi đã hiểu được sự cần thiết của giao dịch M&A, câu hỏi đặt ra với các doanh nghiệp là thực hiện M&A như thế nào. Thông thường một giao dịch M&A phải trải qua các bước:

Xem tiếp...
Khung pháp lý điều tiết sáp nhập, mua lại doanh nghiệp ở Việt Nam

Vai trò của Nhà nước chính là tạo dựng một môi trường kinh tế vĩ mô ổn định, một khung khổ pháp lý khuyến khích đầu tư tư nhân và cạnh tranh, thực thi chính sách mở cửa hướng vào thương mại quốc tế . Theo nhà kinh tế học J. Stigliz, vai trò của Nhà nước là tạo dựng một kết cấu hạ tầng thể chế, bao gồm: hệ thống hợp đồng và pháp lý đảm bảo cho thị trường hoạt động một cách đúng đắn;

Xem tiếp...
Khi nào nên từ bỏ một vụ mua lại hay sáp nhập

Ngay cả những công ty được điều hành tốt nhất cũng mắc phải “cơn sốt quyết định thương vụ sai lầm”. Bằng việc trả lời được những câu hỏi thích hợp, các công ty có thể củng cố được đánh giá đúng đắn về đối tượng và tránh được những thỏa thuận bất lợi khi đứng trước tình huống phải quyết định mua lại hay sáp nhập

Xem tiếp...
M&A tại Việt Nam: Cửa pháp lý hẹp mà chưa chặt

Trong 5 đến 10 năm nữa, có khoảng 30 đến 50% doanh nghiệp tại Việt Nam sáp nhập hoặc bị sáp nhập với đối tác khác. Đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với hoạt động M&A tại Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Bích Đạt đã nhận định như vậy tại cuộc hội thảo về mua bán, sáp nhập doanh nghiệp tại Việt Nam vừa được tổ chức tại Hà Nội.

Xem tiếp...
   
 
     
  Bản quyền © 2009 SACOMINVEST