Kiến thức đầu tư
Mua bán doanh nghiệp - Kiến thức M&A: Tổng quan về hoạt động M&A

Tổng quan về hoạt động M&A
M&A, được viết tắt bởi hai từ tiếng Anh: Mergers and Acquisitions. Đây là thuật ngữ để chỉ sự Mua bán hay Sáp nhập giữa hai hay nhiều công ty với nhau.
Sáp nhập được hiểu là việc kết hợp giữa hai hay nhiều công ty và cho ra đời một pháp nhân mới. Ngược lại, Mua bán được hiểu là việc một công ty mua lại hoặc thôn tính một công ty khác và không làm ra đời một pháp nhân mới.

Xem tiếp...
Tránh thất bại trong hoạt động M&A!

Trong những năm gần đây, số lượng và giá trị các vụ sáp nhập và mua lại trên thế giới gia tăng nhanh chóng, ảnh hưởng đến hầu hết các ngành công nghiệp. Sự gia tăng của quá trình toàn cầu hoá đã kéo theo sự gia tăng số lượng các thương vụ sáp nhập xuyên quốc gia như: Daimler-Chrysler, Exxon-Mobil and Alcoa-Reynolds

Xem tiếp...
Trình tự cơ bản để thực hiện giao dịch M&A

Ở góc độ chung nhất thì giao dịch M&A cũng như bất kỳ giao dịch nào khác, để đạt được hiệu quả cao thì đều phải quan tâm đến nội dung và hình thức của giao dịch. Nói cách khác, để có hiệu quả cao, giao dịch M&A phải đáp ứng hai điều kiện: Giao dịch M&A để làm gì và giao dịch M&A bằng cách nào?

Xem tiếp...
   
 
     
  Bản quyền © 2009 SACOMINVEST